Exide presenterer neste generasjon Carbon Boost 2.0-teknologi som gir EFB-batterier og Premium-batterier unike fordeler

  • Carbon Boost 2.0 maksimerer batterienes lademottakelighet
  • 75 prosent høyere energigjenvinning for EFB Start-Stop-batterier
  • Dobbelt så rask lading for tradisjonelle Premium-batterier

Gennevilliers, Frankrike – 22. mai 2019Exide Technologies, global leverandør av energilagringsløsninger for kjøretøy- og industrimarkedene, presenterer sin nyeste generasjon Carbon Boost 2.0-teknologi for EFB Premium-batterier for personbiler. De nye batteriene ble vist fram for første gang på årets Autopromotec-messe.

Carbon Boost er en unik OE-løsning utviklet av Exide i samarbeid med ledende bilprodusenter, og selskapets Carbon Boost 2.0 setter en ny standard for ytelse. Den innovative teknologien er basert på videreutviklede karbontilsetninger som kombinerer optimert overflatestruktur med betydelig forbedret ledeevne. Dette gir bedre strømgjennomgang i batteriet og dermed bedre lademottakelighet. Det bidrar i tillegg til å løse opp blysulfat-belegget som vanligvis avleires på batteriets utladede negative plater, og som reduserer effektiv lading av batteriet.

Nye, strenge EU-forordninger angir at innen 2021 skal grensen for CO2-utslipp ved kjøretøygodkjennelse være 95 g/km. Den nye, globale testprotokollen, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), måler for første gang utlading av batterikapasitet under testing og konverterer den til forbrukt drivstoffmengde og CO2-utslipp fra en bil. Det er med andre ord viktig at en høy prosentandel av batteriets opprinnelige kapasitet bevares for at bilprodusenter skal unngå straff ved overskridelse av visse terskle. Lading utgjør bare åtte prosent av testens totale varighet, resten dreier seg om utlading. Exides løsninger er designet for å sikre høyest mulig energigjenvinning på kort tid.

Carbon Boost 2.0-teknologien som nå benyttes i den nye Exide EFB-serien (Enhanced Flooded Batteries), gir en eksepsjonelt dynamisk lademottakelighet. Sammenlignet med tidligere EFB-generasjoner gjenvinnes 75 prosent mer energi i løpet av samme ladetid. Dermed gir den nye Exide EFB-batteriserien en mye høyere utnyttelse av regenerativ bremseenergi og serien bidrar dermed til oppfyllelse av de nye utslippsmålene for kjøretøy.

Michael Geiger, VP Sales and Marketing i Exide Technologies, EMEA, sier: "Exide har alltid vært ledende på innovativ batteriteknologi. Carbon Boost 2.0-teknologien vil påvirke langt flere enn OE-segmentet. Denne unike teknologien kommer også våre ettermarkedskunder til gode, med nye fordeler for EFB og oppgraderte fordeler for våre Premium-batterier."

Høyere dynamisk lademottakelighet for EFB og raskere lading av Premium-batterier medfører en rekke ekstra nytteeffekter.

 

For Exides nye EFB-løsning i biler med regenerativ bremsing – gitt at en bremsefase er begrenset til noen få sekunder – gjør Carbon Boost 2.0 at batteriet mottar høyere ladestrøm. Resultatet er et batteri med høyere ladetilstand (SoC). Dette sikrer at Start-Stop-systemet ikke deaktiveres av batteristyringssystemet, men i stedet fortsetter å gi drivstoffbesparelser og reduserte CO2-utslipp over tid.

Exides Premium-batterier med Carbon Boost 2.0 for biler med tradisjonelle kraftoverføringssystemer, lades dobbelt så fort som andre fritt ventilerte standardbatterier. Om en sunn ladetilstand opprettholdes lenger, vil batteriets generelle levetid øke, mens risikoen for svikt reduseres betydelig.

Begge seriene gir ettermarkedskundene energieffektivitet i absolutt toppklasse. Sjåfører kan i tillegg nyte godt av fordeler som lavere driftskostnader i form av drivstoffbesparelser og sjeldnere utskifting av batterier. Fra og med begynnelsen av juni 2019 vil Carbon Boost 2.0 være tilgjengelig på Exides EFB-batterier, og også fås som oppgradering på Exides Premium-batterier.

 

Varemerke

Exide og Carbon Boost er registrerte varemerker for Exide Technologies.

Om Exide Technologies:

Exide Technologies (www.exidegroup.com) er en global leverandør av energilagringsløsninger til transport- og industrimarkedene. Exide har 130 års fartstid som teknologiinnovatør og har forretningsvirksomhet i over 80 land. Det gjør selskapet i stand til å levere kvalitetsprodukter som løser verdens energibehov, i dag og i fremtiden. Exide produserer og gjenvinner en lang rekke produkter og forsyner markedssegmentene Automotive, Industrial Power og Motion med batteri- og energilagringssystemer og spesialapplikasjoner til for eksempel landbruket, bilindustrien, elektriske stablere, gaffeltrucker og rengjøringsmaskiner, den maritime sektoren, materialhåndtering, militæret, gruvedrift, motorsport, jernbanedrift, sikkerhet, telekommunikasjonssystemer, energi- og vannverk og systemer for avbruddsfri strømforsyning (UPS). Exides motto er: Powering the World Forward. Virksomhetens historikk og størrelse kombinert med en sterk entreprenørånd gjør selskapet til det rette valget for kunder som ønsker seg noe annet og mer enn en tradisjonell batteriprodusent.

Mediakontakt:              

Tor Enlid 

Marketing Manager Nordic

Tlf.: +46 (0)10 888 6217

E-mail: tor.enlid@exide.com 

Share