Vedlikeholdstips for batterier i vinterkulden

  • Batterifeil kan forhindres ved riktig vedlikehold

  • Uventet batterisvikt er mest vanlig i vintermånedene

  • Covid-19 har endret kjøreatferd og gir økt risiko for batterihavari

 

Batterier mister mye av startkraften i kaldt vær, og derfor er batterisvikt mest vanlig om vinteren. Batterier med dårlig ytelse fortsetter ofte i flere måneder, fortsatt i stand til å starte motoren, og svikter deretter første gang de blir utsatt for en kald natt. Uventede batterifeil er dyre og upraktiske, men de kan unngås med riktig tilnærming til batterivedlikehold. I denne veiledningen gir vi tips om hvordan du holder batteriet i topp stand gjennom vintermånedene.

Covid-19 har endret vår kjøreatferd. Flere jobber hjemmefra, og mange kjører færre og kortere reiser i arbeid og fritid. Dette er bra for miljøet og utgifter til drivstoff, men det kan være dyrt på grunn av økt sannsynlighet for batterisvikt.

Spesielt batterier som er mer enn 4 år gamle kan slite – de vil allerede ha redusert kapasitet på grunn av aldring, og det er mer sannsynlig at de får problemer med å starte motoren i lavere vintertemperaturer hvis de bare er delvis ladet. Bilbatterier fungerer best ved en temperatur på 27°C. Når temperaturen faller til 0°C, har selv et fulladet batteri mistet rundt en tredjedel av starteffekten. Kaldt vær betyr også at det kreves mer energi for å starte motoren, noe som skaper en dobbel effekt av mindre tilgjengelig kraft og økt energibehov.

 

Temperature

Elektrisk utstyr som alarmer og nøkkelfrie adgangssystemer er energikrevende selv når kjøretøyet ikke er i bruk, og tapper batteriet når bilen er av veien.

 

Lengre kjøreturer er nøkkelen

Korte reiser er kanskje ikke nok til å holde batteriet i en sunn ladetilstand. Dynamoen trenger ideelt sett minst 15–20 km på motorveien for å lade opp batteriet helt, så de korte turene for å handle dagligvarer er kanskje ikke nok. Faktisk er mindre turer ofte dårlige for batteriet, siden de kanskje ikke oppveier energikostnadene ved å starte motoren og drive elektrisk utstyr i bilen underveis. For å holde batteriet i en sunn ladetilstand, sørg for at du drar på lengre turer regelmessig, eller vurder å lade batteriet opp.

Når batterier går inn i en lav ladetilstand, kan ytelsen deres bli permanent påvirket, noe som øker sjansene for feil om vinteren.

 

Hold batteriet oppladet

Hvis du ikke har grunn til å dra på lengre turer, kan et godt alternativ være å bruke en lader som Exide 12/7 eller 12/15. Disse er designet for også å fungere som en vedlikeholdslader når batteriet er ladet opp igjen, noe som bevarer levetiden og holder det i riktig ladetilstand. Exide anbefaler å lade opp batteriet minst hver 4.–6. uke hvis kjøretøyet ikke er i bruk.

Hvis du ikke har tilgang til en lader, kan verksteder alltid hjelpe. De vil vanligvis teste batteriet ditt ved hjelp av en profesjonell tester som Exide EBT965P, og vil ha en lader tilgjengelig i tilfelle det er nødvendig. Hvis spenningen er lavere enn 12,5V, må batteriet lades opp umiddelbart.

 

Tips for et sunt batteri i vinter:

• Kjør lengre turer på minst 15–20 km regelmessig for å holde batteriet i en sunn ladetilstand

•  Lad opp batteriet hver 4.–6. uke for å holde det i optimal stand hvis kjøretøyet står lenge uten å være i bruk

• Ikke la batterispenningen falle under 12,5 VIkon bekreftet av brukerfellesskapet

• Høyytelsesbatterier gir redusert risiko for havari

 

Riktig teknologi for jobben

Sønnak Powerline Carbon Boost takler ekstremvær enkelt. Den lades opp til 2 ganger raskere enn et konvensjonelt batteri og gir 30 % mer startkraft. Rask lading betyr at den raskere når en sunn ladetilstand, noe som reduserer risikoen for batterisvikt og kjøretøyhavari.

Sønnak AGM- og EFB-batterier gir også utmerket ytelse i kaldt vær. Designet i Exides originalutstyrsvirksomhet for ledende europeiske bilprodusenter, gir de eksepsjonell elektrisk ytelse og ble spesielt designet for å støtte start-stopp-funksjonen. EFB-batterier kan også brukes i konvensjonelle biler uten start-stopp-funksjon for ekstra elektrisk ytelse. Selvfølgelig, uavhengig av hvilken batteriteknologi du bruker, vil riktig tilnærming til vedlikehold bevare batteriets levetid.

 

Share

More news from Exide

More news from Exide

Automessen 28.9 - 1.10. i Lillestrøm

 

Endelig kan vi samles på messe igjen, og vi gleder oss til å ta imot deg i hall C for en hyggelig batteriprat.

Vi holder egne mini-kurs om 12V-batteriets rolle i alle kjøretøy (også i el-bilen

Et gammelt batteri kan gjenvinnes om og om igjen.

Batterier klassifiseres som farlig avfall og er skadelig for naturen, dyr og mennesker. Derfor er det svært viktig at batteriene håndteres og returneres på en trygg og riktig måte. Å minimere

Media Inquiries

Mediekontakt

[email protected]

For andre henvendelser: