Returbat

 

Aftale mellem ReturBat, miljø- og energiministeren, med virkning fra april 1996, med overskriften:

"Aftale om indsamling og bortskaffelse til genanvendelse af kasserede blyakkumulatorer i Danmark"

ReturBat har med denne aftale påtaget sig at organisere en ordning, der sikrer, at indsamling og bortskaffelse sker miljømæssig forsvarligt. Dette indebærer, at ReturBat er ansvarlig for:

  • Registrering af indsamlere, der erklærer, at de overholder Miljøstyrelsens bestemmelser.
  • Udbetaling af tilskud til indsamlerne efter bestemmelserne i Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
  • Administration af ordningen iøvrigt.
  • Information og kommunikation.

BemærkDet er kommunalbestyrelser og amtsråd, der fører tilsyn med, at indsamlerne opfylder miljøbeskyttelsesloven.
Yderligere informationer - herunder om registrerede indsamlere - fås på www.Returbat.dk eller ved henvendelse til ReturBats Sekretariat på telefon 4448 9014.