Romuakkujen kierrätys

 

Exide Technologies OY:n vastaanottamat romuakut toimitetaan edelleen sertifioidulle romunkäsittelijäyritykselle Kuusakoski Oy:lle. Kuusakoski Oy huolehtii romuakkujen asianmukaisesta käsittelystä ja toimittamisesta edelleen lyijysulattamoon kierrätystä varten.

Sulattamoissa akuista erotetaan lyijy, elektrolyytti ja koteloaineen muovi, jotka tulevat uusiokäyttöön. Sulattamot ovat paikallisten ympäristöviranomaisten valvomia ongelmajätteen käsittelylaitoksia.

www.kuusakoski.fi