Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.  LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.
 

AUTEURSRECHTEN
AUTEURSRECHTEN 2017 EXIDE TECHNOLOGIES.  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 

Alle content op deze website, zoals tekst, gegevens, productinformatie, grafieken, logo’s, afbeeldingen en pictogrammen is eigendom van of wordt gebruikt onder licentie van Exide Technologies en is beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten.  De content van deze website, waaronder de reproductie, wijziging, distributie, overdracht, herpublicatie, weergave of prestatie van de content op deze website, is strikt verboden.


Overeenkomstig met de Digital Millenium Copyright Act (17 U.S.C. 512, de “DMC Act”) heeft Exide Technologies samen met het Amerikaanse Copyright Office een contactpersoon aangewezen om kennisgevingen te ontvangen van elke vermeende inbreuk op het auteursrecht door het gebruik van een computersysteem dat eigendom is van Exide Technologies, met inbegrip van deze website.  Informatie over de DMC Act en hoe u contact kunt opnemen met Exide Technologies als u meent dat een systeem dat in het bezit is van Exide Technologies is gebruikt om uw auteursrechtelijke belangen te schenden kan worden verkregen van het Amerikaanse Copyright Office.

Berichten en tegenberichten kunnen per post of per e-mail worden verstuurd naar de Exide Technologies General Counsel met de volgende contactgegevens:

Exide Technologies General Counsel
Exide Technologies SAS
5 allée des Pierres Mayettes
92636 Gennevilliers
France

 

HANDELSMERKEN
Alle namen, logo’s en merken die op deze website worden weergegeven, zijn handelsmerken van Exide Technologies of haar dochterondernemingen, tenzij anders wordt vermeld.  Elk gebruik van deze merken, tenzij anders wordt vermeld, is strikt verboden.


INZENDINGEN VAN INFORMATIE
Indien een bezoeker van deze website reageert met informatie, waaronder persoonlijke informatie en feedback zoals vragen, opmerkingen, aanbevelingen of dergelijke (samen “Inzendingen” genoemd), worden dergelijke inzendingen beschouwd als niet-vertrouwelijk..  Exide Technologies heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke inzendingen en is vrij om de inzendingen zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, te openbaren en onder andere personen te distribueren.  Voorts staat het Exide Technologies vrij om alle ideeën, concepten, know how of technieken in dergelijke inzendingen voor welk doel dan ook te gebruiken.


LINKS
Indien deze website links naar andere websites bevat, houd er dan rekening mee dat Exide Technologies niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van andere websites.  Wij moedigen onze gebruikers aan om bij het verlaten van onze website op te letten en de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, door te lezen.  Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld.


DISCLAIMER
DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN “ZOALS DEZE IS’ ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.  IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAT DE WET MOGELIJK GEEN AFWIJZING VAN GARANTIES TOE, ZODAT DE AFWIJZING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.   GEBRUIKERS WORDEN EROP GEWEZEN DAT DE CONTENT TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVAT.  EXIDE TECHNOLOGIES OF HAAR LEVERANCIERS VAN CONTENT KUNNEN TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN AAN DE WEBSITE, IN DE CONTENT OF IN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN BESCHREVEN.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZIJN EXIDE TECHNOLOGIES OF HAAR LEVERANCIERS VAN CONTENT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES OF GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, OFWEL TIJDENS DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF CONTENT DIE VANAF DEZE WEBSITE OF SERVER BESCHIKBAAR IS.  


JURISDICTIE
Deze website wordt gecontroleerd en geëxploiteerd door Exide Technologies.  De weergave van enig materiaal op deze website vormt uw bevestiging van deze gebruiksvoorwaarden. 
 

Exide Technologies SAS
5 allée des Pierres Mayettes
92636 Gennevilliers
France