EXIDE TECHNOLOGIES ZAKOŃCZYŁ PROCES UZYSKIWANIA DODATKOWEGO FINANSOWANIA I DOKAPITALIZOWANIA

26 CZERWCA 2019 r.

  • Emisja nowych obligacji międzynarodowych o wartości 150 mln USD, wpływy netto w wysokości około 125 mln USD
  • Konwersja na kapitał zadłużenia o podporządkowaniu drugiego stopnia o wartości 175 mln USD
  • Przedłużenie terminu zapadalności zadłużenia o podporządkowaniu pierwszego stopnia z 2022 r. do 2024 r. w drodze wymiany instrumentów dłużnych.
  • Przedłużenie terminu zapadalności zadłużenia o podporządkowaniu drugiego stopnia z 2025 r. do 2027 r. w drodze wymiany instrumentów dłużnych.
  • Przedłużenie terminu spłaty kredytu ABL ze stycznia 2020 r. do lipca 2021 r.

 

Milton, GA - 26 czerwca 2019 r. - Exide Technologies (lub „Spółka”) (www.exidegroup.com), globalny lider rozwiązań w zakresie zmagazynowanej energii na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, ogłosił dziś zakończenie procesu uzyskiwania dodatkowego finansowania i dokapitalizowania prowadzonego przez akcjonariuszy instytucjonalnych Spółki. Transakcja miała na celu poprawę płynności Spółki, wydłużenie terminów zapadalności zadłużenia i zmniejszenie salda zadłużenia w stosunku do sumy bilansowej.

„Uważamy, że ta transakcja jest wspaniałym osiągnięciem dla Exide i ma na celu znaczną poprawę pozycji finansowej Exide, umożliwiając dalszy rozwój i reinwestowanie środków w naszą działalność”, powiedział Tim Vargo, przewodniczący zarządu, prezes i dyrektor generalny Exide Technologies. „Ciągłe wsparcie naszych akcjonariuszy i pożyczkodawców zapewnia Spółce lepszą pozycję finansową w celu generowania długoterminowej wartości.”

W ramach dokapitalizowania, Spółka, poprzez nową spółkę zależną - Exide International Holdings LP, wyemitowała obligacje uprzywilejowane o priorytetowym stopniu podporządkowania o wartości 150 mln USD z oprocentowaniem 10.75% i z terminem wykupu na 31 października 2021 r. („nowe obligacje”), który może zostać przedłużony o jeden rok według uznania Spółki za 1% opłaty gotówkowej należnej posiadaczom nowych obligacji. Emisja nowych obligacji pozwoliła na wygenerowanie około 125 milionów USD wpływów netto po odjęciu opłat i wydatków.

Ponadto, w dniu 25 czerwca 2019 r. Spółka zakończyła wcześniejszy proces renegocjacji i rozliczenia  wymiany instrumentów dłużnych. W ramach tego procesu Spółka:

Dokonała wymiany instrumentów dłużnych o wartości 529.8 mln USD (99.8%) z łącznej kwoty 530.8 mln USD o oprocentowaniu 11% w postaci obligacji uprzywilejowanych o priorytetowym stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 30 kwietnia 2022 r. („obecne obligacje o pierwszym stopniu podporządkowania”) na (1) nowe obligacje uprzywilejowane o wartości 375 mln USD i oprocentowaniu 11% z terminem wykupu na 31 października 2024 r. („obligacje z pierwszeństwem wymiany”) i (2) nowe obligacje o wartości 154.8 mln USD i oprocentowaniu 11% o pierwszym stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 31 października 2024 r. („nowe obligacje o pierwszym stopniu podporządkowania”). Obowiązkowy składnik gotówkowy 11% oprocentowania dla obligacji z pierwszeństwem wymiany i nowych obligacji o pierwszym stopniu podporządkowania został zredukowany z 4% do 3% w porównaniu do istniejących obligacji o pierwszym stopniu podporządkowania.

Dokonała wymiany (a) instrumentów dłużnych o wartości 371.8 mln USD (99.5%) z łącznej kwoty 373.8 mln USD o oprocentowaniu 7% w postaci uprzywilejowanych obligacji zamiennych PIK o drugim stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 30 kwietnia 2025 r. („obecne obligacje 7% o drugim stopniu podporządkowania”) na (1) uprzywilejowane obligacje zamienne PIK o 1.5 stopniu podporządkowania o wartości 211.2 mln USD i oprocentowaniu 7.25% z termiem wykupu na 30 kwietnia 2027 r. („nowe obligacje o 1.5 stopniu podporządkowania”) i (2) 18.2 mln akcji zwykłych Spółki  oraz (b) instrumentów dłużnych o wartości 92.4 mln USD (99.8%) z łącznej kwoty 92.6 mln USD o oprocentowaniu 7.25% w postaci uprzywilejowanych obligacji zamiennych PIK o drugim stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 2025 r. („obecne obligacje 7.25% o drugim stopniu podporządkowania”) i łącznie z obecnymi obligacjami 7% o drugim stopniu podporządkowania na (1) nowe obligacje o 1.5 stopniu podporządkowania o wartości 78.8 mln USD oraz (2) 3.1 mln akcji zwykłych Spółki.

Zakończenie procesu renegocjacji i wymiany instrumentów dłużnych jest przewidywane na 9 lipca 2019 r. Transakcje podlegają warunkom opisanym w Poufnym Memorandum Ofertowym oraz w Oświadczeniu Dotyczącym Renegocjacji i Wymiany przekazanym wcześniej zainteresowanym stronom.

W związku z powyższymi renegocjacjami Spółka zawarła również dodatkowe postanowienia dotyczące obecnych obligacji o pierwszym i o drugim stopniu podporządkowania w celu, między innymi, wyeliminowania większości warunków ograniczających (kowenantów) i niektórych zapisów dotyczących istotnych naruszeń umowy oraz ustania zabezpieczeń na tych instrumentach.

Dodatkowymi postanowieniami dotyczącymi obligacji o drugim stopniu podporządkowania również zmodyfikowano kowenanty i zapisy dotyczące konwersji oraz zrealizowano obowiązkową zamianę pozostałych obligacji o drugim stopniu podporządkowania na nowe obligacje o 1.5 stopniu podporządkowania (50%) oraz na akcje zwykłe Spółki (50%).

Ponadto, Spółka zawarła aneks do umowy kredytu ABL w celu między innymi (1) umożliwienia realizacji powyższych transakcji, (2) przedłużenia terminu zapadalności kredutu do 31 lipca 2021 r., (3) zmniejszenia wynikającego z umowy zobowiązania z 200 mln USD do 180 mln USD oraz (4) zmodyfikowania gwarancji i zastawów.

 

O Exide Technologies

Exide Technologies (www.exidegroup.com) jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie zmagazynowanej energii elektrycznej dla rynków transportowych i przemysłowych. 130 lat innowacji technologicznych Exide, w połączeniu z działalnością prowadzoną w ponad 80 krajach, umożliwia firmie dostarczanie najlepszych produktów będących odpowiedzią na aktualne i przyszłe zapotrzebowania energetyczne na świecie. Exide produkuje i przetwarza szeroką gamę produktów dla transportu, zasilania sieciowego i przemysłu. Dostarcza akumulatory i systemy magazynowania energii, a także specjalistyczne aplikacje dla wielu branż, m.in.: rolnictwa, motoryzacji, do elektrycznych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, dla żeglugi, branży logistyczno-transportowej, przemysłu obronnego, górnictwa, sportów motorowych, kolei, do systemów ochrony i bezpieczeństwa, dla rynku telekomunikacyjnego i do zasilania awaryjnego (UPS). Exide napędza świat – historia i rozwój firmy w połączeniu z bliską jej mentalnością start-upa sprawiają, że jest najlepszym partnerem dla klientów, którzy szukają czegoś więcej niż tylko dostawcy akumulatorów

Udostępnij