GNB:n kokemuksia rakennusteollisuuden työkoneiden sähköistyksestä

Dr. Dominik Margraf 
Senior Product Manager, Motive Power EMEA
Exide Technologies

Rakentamiseen ja maastossa työskentelyyn on tulossa suuria muutoksia, kun yhä useammat yritykset ja valmistajat ottavat käyttöön sähköajoneuvoja. Ne tarjoavat joukon huomattavia etuja verrattuna perinteisiin polttomoottoreihin, mm. vähentyneet ympäristövaikutukset, melutasot ja kokonaiskustannukset.

Tämän kehityksen ytimessä on Exide Technologies. Exide kehittää akkuja teollisuus- ja kuljetussovelluksiin, ja se tarjoaa alkuperäistuotteita monille valmistajille kuten autojen, hyötyajoneuvojen ja maatalouskoneiden valmistajille.

 

Vahva perusta rakennusteollisuudelle

Rakennusteollisuus on nähnyt pienempien laitteiden, kuten minidumpperien, sähköistymisen, mutta suurempien liikkuvien työkoneiden sähköistys on uudempi trendi. Muut teollisuudenalat, kuten sisäinen logistiikka ja materiaalinkäsittely, ovat jo osoittaneet akkuvirran käytön kaupallisen toteutettavuuden raskaissa sovelluksissa.Tällaisia ovat suuret sähkötrukit, jotka pystyvät siirtämään 15 tonnin kuormia ja jotka toimivat saumattomasti sisä- ja ulkotilojen välillä sekä sähkötrukit, jotka toimivat vuorokauden ympäri jatkuvissa vuoroissa. Myös sähköistettyjen maastotyökoneiden lisääntyessä kokemus näistä ajoneuvoista tuo Exidelle kilpailuedun.

 

Haasteet maastotyökoneille

Edistyneiden lyijyhappo- ja litiumionitekniikoiden kasvavan energiatiheyden ansiosta Exidellä on akkutekniikka, joka pystyy pitämään maastotyökoneet käynnissä myös kaikkein vaativimmissa ympäristöissä. GNB Industrial Power - Exide Technologiesin osasto - kehittää teollisuusakkuja, joilla ei ole vain tarvittavat sähkövaatimukset vaan ne kestävät myös ulkoympäristöjen haasteita kuten äärimmäisiä lämpötiloja, muita sääolosuhteita sekä likaisia työolosuhteita.

 

Löytyykö tarpeeksi virtaa?

Asuinalueilla, joilla suurin osa rakennuskohteista sijaitsee, sähköverkosta tulee rajoittava tekijä suurten kaivinkoneiden ja vastaavien muiden koneiden sähköistykselle. Akkuvaraaja ottaa sähkön verkosta, ja suurilla ajoneuvoilla on suuret virrankulutusvaatimukset. Jopa teollisuusalueilla, joilla sähkönjakelu on suunniteltu selviytymään korkeasta sähkönkulutuksesta, tämä voi olla haaste.

Tyypillinen lähestymistapa materiaalinkäsittelyssä tämän ratkaisemiseksi on se, että vaihtoasemalla on joukko vara-akkuja, joita varataan, ja vaihdetaan tarvittaessa tyhjä akku täyteen. Samaa lähestymistapaa voidaan käyttää rakentamisessa, mutta se vaatii tasaiset lattiat tai nostojärjestelmät monitonnisten akkujen vaihtamiseksi. Kun tämä on ratkaistu, seuraava kysymys on, miten parhaiten suunnitella akkujen vaihtaminen.

 

Vaihdettavan akun valinta

Tyhjän akun korvaaminen varatulla akulla vähentää ajoneuvon seisokkeja ja lisää käyttötunteja. Haasteita on kuitenkin etenkin suurilla vaihtoasemilla. Mikä monista saatavilla olevista akuista tulisi valita? Usein valitaan lähinnä oleva, koska se on helpoin. Tämä tarkoittaa, että lähinnä olevat akut poimitaan liian usein, joskus jopa varauksen aikana. Ne otetaan käyttöön jatkuvasti, mikä vähentää huomattavasti niiden elinkaarta. Samaan aikaan kauimmaiset akut jäävät käyttämättä, ja niistä muodostuu käyttämätöntä pääomaa. Kuinka kuljettajan pitäisi tietää, mikä akku valita?

 

Lisääntynyt ajoneuvokaluston tehokkuus Exiden EasyPick and GNB 2100.NET  laitteistojen avulla

GNB:llä on teollisuudessa toimivaksi todettu ratkaisu: EasyPick-priorisointijärjestelmä. EasyPick merkitsee vihreällä valolla vain yhden akun saatavilla olevaksi yhdellä kertaa. Käyttäjälle merkkivalo on selkeä. Järjestelmä johtaa akkujen tasaiseen käyttöön ja eliminoi samojen akkujen liiallisen rasituksen. EasyPick vähentää seisokkeja ja pitää kaluston liikkeessä jatkuvasti. Järjestelmä soveltuu erinomaisesti rakentamiseen ja maastotyökoneisiin.

Kalustonhallintaohjelmisto GNB 2100.NET mahdollistaa akkujen käytön samanaikaisen tarkkailun yhdessä tai useammassa paikassa. Jos akkujen kokonaiskäyttö on 85% yhdessä paikassa ja 95% toisessa, akut voidaan yksinkertaisesti vaihtaa, jolloin kokonaiskäyttö on 90%. Älykkään työmaahallinnan säästöpotentiaali on huomattava etenkin ruuhka-aikoina - keskikokoisen kaluston osalta se voi olla kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. GNB mahdollistaa myös huippujännitteen hallinnan eli kustannustehokkaimman varaamisen välttämällä kalliita jännitehuippuja.

 

Energian varastointi 

Ratkaisuja energian varastointiin haastavissa ulko- ja rakennuskohteissa, joissa on rajoitettu verkon virransyöttö, voivat olla useiden akkujen muodostamat akkutelineistöt, jotka tarjoavat 'kytke ja säilytä' -energian varastointijärjestelmän. Ne varataan aina, kun verkosta on saatavana ylimääräistä virtaa, ja niitä käytetään kaluston akkujen lataamiseen tarvittaessa. Ne on suunniteltu helppoa kuljetusta varten, ja ne voidaan asentaa mihin tahansa sijaintiin ilman infrastruktuuria. Tyypillisiä sovelluksia ovat varavirta, verkon stabilointi ja dieselgeneraattorien vaihtaminen.

 

Kattava valikoima tuotteita ja ratkaisuja

GNB ymmärtää, että ratkaisu työkoneiden sähköistykseen rakennusteollisuudessa eivät ole pelkästään akut. Tarvitaan kokonaisratkaisu, joka sisältää akkuvaraajan, latausalgoritmit, akunhallintajärjestelmän, lisävarusteet, konsultoinnin, sovellustiedon, palvelut ja tuen.

GNB: llä on markkinoiden johtava valikoima akkuvaraajia, mm. GNB 2100 HP. Se on monipuolinen varaaja, joka on suunniteltu korkeaan suorituskykyyn ja energiatehokkuuteen. Se tarjoaa erittäin tehokkaan virranmuuntamisen, mikä vähentää virrankulutusta ja energiakustannuksia. Sitä on saatavana myös 2100-säänkestävänä versiona, joka kestää erilaisia sääolosuhteita ja likaisia työolosuhteita. GNB 2100 HP:tä käytetään ajoneuvojen lataamiseen lentokentillä sekä metalliteollisuudessa, jossa vaaditaan suodattava ja pölytiivis kotelointi.

 

Alan johtava akkuteknologia

GNB:llä on markkinoiden johtava valikoima ajovoima-akkuja. GNB:n ajovoima-akut on suunniteltu pitämään käyttökustannukset alhaisina. GNB opastaa asiakkaitaan valitsemaan oikean akkutyypin oikeaan käyttöön.

GNB TENSOR on korkealuokkainen lyijyakku, joka soveltuu erinomaisesti vaativiin sovelluksiin kuten rakennustyökoneiden käyttöön. It supports fast and multi-opportunity charging, and can support a full recharge from 80% depth of discharge within just 4 hours. This is made possible thanks to exceptional charge acceptance combined with GNB's proprietary Z-profile charging algorithm. 

TENSOR tarjoaa pitkän käyttöiän, mikä parantaa sijoitetun pääoman tuottoa ja kokonaiskustannuksia. TENSOR tarjoaa myös suuren energiatiheyden, mikä mahdollistaa pitkät käyttöajat varausten välillä. Se on suunniteltu toimimaan erinomaisesti haastavissa ympäristöissä kuten kylmävarastoissa ja ulkokäytössä.

GNB Sonnenschein Lithium tarjoaa poikkeuksellisen varaustehokkuuden; täysi varaus tunnin aikana. Tämä antaa mahdollisuuden tukea 24/7 toimintoja yhdellä akulla lyhyillä latauspurskeilla työntekijöiden taukojen aikana. Se poistaa myös erillisten varaustilojen tarpeen. Sonnenschein Lithium on huoltovapaa ja tarjoaa poikkeuksellisen tehon, suuren energiatiheyden ja pitkän syklin. Sonnenschein-litium voi olla erinomainen valinta rakennustyömailla, jossa akkujen vaihto ei ole mahdollista infrastruktuurirajoitusten vuoksi.

 

Sähkön edut

Sähkötyökoneet korvaavat tulevina vuosina yhä enemmän polttomoottorityökoneita johtuen niiden monista eduista. Yksi eduista on huoltokustannusten huomattava aleneminen siirryttäessä sähkölaitteisiin, koska silloin poistetaan monia monimutkaisia ajoneuvon osia, jotka voivat vikaantua - käynnistin, pumppu jne. Tämä ei pelkästään alenna huoltokustannuksia vaan lisää myös ajoneuvon käyttöikää. Tuloksena on parempi pääomasijoitus.

Melun vähentäminen on toinen merkittävä etu. Monet rakennushankkeet kokevat vastustusta meluhäiriöiden vuoksi. Sähkötyökoneisiin siirtyminen vähentää meluhäiriöitä ja parantaa työntekijöiden ja ympäristössä asuvien ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Vähentynyt melu voi myös mahdollistaa työaikojen pidentämisen, mikä parantaa projektin toimitusaikoja ja sijoittajien tuottoa.

Yrityksille siirtyminen sähkötyökoneisiin ja -ajoneuvoihin on hyvä maineen sekä taloudellisen tuloksen kannalta. Yritys ei ole enää alttiina öljynhintojen epävakaudelle, ja kokonaiskustannukset pienenevät.

GNB Industrial Power -osastolla on laaja valikoima asiantuntemusta ja teknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat kehittää toimintojaan työkoneisiin liittyen. GNB tarjoaa  markkinoiden johtavan valikoiman akkutekniikoita, varaajia, latausalgoritmeja, akunhallintajärjestelmiä sekä neuvonnan ja tuen. Ota yhteyttä GNB:hen saadaksesi selville, kuinka voit hyödyntää uusinta tekniikkaa ja viedä yrityksesi uudelle tasolle.

 

 

Share