Exide Technologies asettaa tavoitteita vihreämpää tulevaisuutta varten ja esittelee sitovia ilmastotavoitteita.

Exide Technologies on edelläkävijä kohti kestävää ja nollapäästötöntä tulevaisuutta. Yritys on keskeinen kumppani sähköistyville teollisuudenaloille ja yhteisöille, ja se visioi uutta maailmaa, jossa kestävä kehitys on energiavarastointiratkaisujen ytimessä. Exide ei vain vastaa kumppaneiden tarpeisiin, vaan lisää maailman energiantarvetta resursseja säästäen. Yritys puskee teknologisia rajoja tarjotakseen innovatiivisia, suorituskykyisiä ja ympäristötietoisia akku- ja energiavarastointiratkaisuja nykypäivää ja tulevaisuutta varten.

Exide Technologies on yli 135 vuoden ajan ollut edelläkävijä kestävän akku- ja energiavarastoinnin alalla kiertotalouden  hyväksi. Tämä alan johtava yritys on luotettavien ja ekotietoisten akkujen ja energiavarastointijärjestelmien valinta. Exide on sitoutunut ESG-käytäntöihin ja noudattaa eurooppalaista Green Deal -aloitetta, ja se pyrkii määrätietoisesti CO2-neutraaliuden saavuttamiseen.

Kestävän kehityksen strategia

Exiden kestävän kehityksen strategia perustuu ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin pilareihin. Yritys asettaa mitattavissa olevia tavoitteita, tekee kaksinkertaisen olennaisuusanalyysin ja sovittaa tavoitteet yhteen syvällistä kiertotaloutta ja kestävää tuotteen elinkaaren hallintaa koskevien maailmanlaajuisten standardien kanssa. Yritys on sitoutunut olemaan energiavarastointiratkaisujen ensisijainen toimittaja, varmistamaan turvalliset, terveelliset ja ympäristöystävälliset liiketoimintakäytännöt, toimittamaan korkealaatuisia tuotteita ja keskittymään jatkuvaan parantamiseen ja avoimeen viestintään.

Ilmastoon liittyvät tavoitteet

Tässä yhteydessä Exide Technologies on julkistanut strategisen aloitteen, jonka tavoitteena on vähentää sekä suoria päästöjä että ostettuun energiaan liittyviä päästöjä, joita kutsutaan yleisesti Scope 1- ja Scope 2 -päästöiksi. Yritys on vakaasti sitoutunut ympäristövastuuseen ja asettanut sitovan tavoitteen vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä aloite korostaa Exiden sitoutumista ekologisen jalanjäljen minimoimiseen ja merkitsee myös merkittävää edistymistä kohti Euroopan unionin vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamista. 

Lisäksi Exide Technologies on sitoutunut lisäämään toimintansa kestävyyttä varmistamalla, että vähintään 20 prosenttia sen energiankulutuksesta on peräisin uusiutuvasta energiasta, joka on yrityksen itsensä (tai sen puolesta) tuottamaa, vuoteen 2030 mennessä. Yritys sitoutuu jatkuvasti lisäämään tätä osuutta useilla ympäristöön keskittyvillä aloitteilla, mikä on osoitus sen ennakoivasta lähestymistavasta vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden edistämisessä.

Uusiutuvan energian tuotanto

Uusiutuvien energialähteiden saumaton integrointi on strategian ytimessä. Käyttämällä viittä aurinkosähkölaitosta Portugalissa ja Espanjassa yhtiö osoittaa sitoutumista uusiutuvaan energiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Nämä laitokset ovat osoitus Exiden sitoutumisesta kestävämpään ja vihreämpään maailmaan. 


Omat kierrätyslaitokset

Exide osoittaa vankkumattoman sitoutumisensa kestävään tulevaisuuteen myös kolmella huipputeknisellä kierrätyslaitoksella. Suunnittelusta valmistukseen ja toimitukseen asti nämä laitokset ovat vertailuarvo kiertotaloudelle, hiilijalanjäljen pienentämiselle ja yhteisön hyvinvoinnille. "Hyväksymme kestävän kehityksen, pyrimme myönteisiin sosiaalisiin vaikutuksiin ja harjoitamme liiketoimintaa vastuullisesti. Nämä ovat pilarimme uuden maailman energisoimiseksi. Visiomme on sähköistää kumppanimme kestävimmällä mahdollisella tavalla paremman huomisen puolesta", sanoo Stefan Stübing, Exide Technologiesin toimitusjohtaja.

Exide Technologies näyttää tietä kohti vihreämpää tulevaisuutta vahvoilla kestävän kehityksen aloitteillaan, huipputeknologiallaan ja sitoutumisellaan eettisiin liiketoimintatapoihin. Hiljattain ilmoittamiensa ilmastotavoitteiden, uusiutuvan energian tuotannon ja kierrätyslaitosten avulla Exide Technologies luo pohjaa tulevaisuudelle, jossa energian varastointi ei ole vain välttämättömyys vaan myös myönteisen muutoksen voima.

Share