ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 31/33, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 września 2021 r. w siedzibie Spółki o godz. 12:00 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.,
b. przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.03.2021 r.,
c. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.,
4. Wolne głosy
5. Zamknięcie obrad

 

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Udostępnij

More news from Exide

Więcej wiadomości

EXIDE WPROWADZA NOWE FUNKCJONALNOŚCI W WYSZUKIWARCE AKUMULATORÓW ONLINE

Exide Technologies – gdy stajemy przed koniecznością wymiany akumulatora, proces jego wymiany jest tak samo ważny, jak jego właściwy dobór i sam akumulator. Wyszukiwarka akumulatorów producenta Exid

Akumulatory Centra i Exide w sprzedaży premiowej – WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2021

1 września startuje nowa odsłona akcji pakietowej Exide „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2021” skierowana do punktów sprzedaży detalicznej i warsztatów w całej Polsce. Sprzedaż premiowa będzie trwała

Media Inquiries

Get In Touch