Handel

 

Deregulacja rynku energetycznego, duże wahania cen oraz rosnący udział niestabilnych i nieprzewidywalnych źródeł energii odnawialnej powodują brak równowagi między podażą i popytem, a także mogą prowadzić do niestabilności sieci. To z kolei otwiera drogę do nowych modeli biznesowych i możliwości uzyskiwania przychodów z magazynowania energii w bateriach.

Image
Energy trading, exide Technologies, regulating energy market, cost efficiency, energy prices growing businesses, energy mix opportunities

 

 

Niektórzy dążą do celu. 

My je po prostu osiągamy.

Customized Energy Systems zapewnia skalowalne, kontenerowe rozwiązania magazynowania energii, które umożliwiają wytwórcom energii odnawialnej udział w zderegulowanym handlu energią (rynek dnia następnego lub transakcje intraday); na przykład obniżenie kosztów zakupu energii i sprzedaż jej nadwyżek, gdy ceny są wysokie.

Nasze inteligentne systemy magazynowania energii mogą również dynamicznie przełączać się z ładowania na rozładowywanie w celu ustabilizowania sieci w zależności od częstotliwości sieci, działając jako tzw. rezerwa utrzymania częstotliwości (FCR). Jest to ostateczność dla operatorów sieci, aby zapewnić stabilność całej sieci elektroenergetycznej podczas rzeczywistej pracy i wymaga znacznej mocy tylko przez krótkie okresy czasu.

 

customized energy storage, energy trading, reducing energy bills, selling energy
customized energy storage, energy trading, reducing energy bills, selling energy