Hero Image
Ogólne Warunki Zakupu, Dostaw i Gwarancji
Ogólne Warunki Zakupu, Dostaw i Gwarancji - Polski

WARUNKI GWARANCJI BATERII -   

Pobierz
 

WARUNKI GWARANCJI PROSTOWNIKÓW -

Pobierz
 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)/GENERAL PURCHASE TERMS AND CONDITIONS (GPTC)

Pobierz
 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW (OWD)

Pobierz
 

CODE OF CONDUCT

Pobierz

 

 

Exide Technologies S.A.
ul. Gdyńska 31/33
61-016 Poznań
Polska
0048 61 87 86 100
 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000052283  |  NIP 777-00-02-990  |  kapitał zakładowy 32.183.980,00 zł  w całości wpłacony

REGON 630132521