Råvarutillägg för Bly & Premium (Energi) - Motion & Energy Solution


Råvarutillägget baseras på energiinnehållet angivet i amperetimmar.
Tillägget justeras löpande för att återspegla de genomsnittliga råvarupriserna för aktuella råvaror och energipris samt växelkursen USD/Euro/SEK för det senaste kvartalet.

Motion tillägg i SEK per Ah och 2V cell, kvartal 3-2023: 
Block & Celler 
Bly:          0,9934
Premium:  0,0464
Total:       1,0398

Trågbyggda batterier 
Bly:          0,9934
Premium:  0,1233
Total:       1,1167

Energy Solution tillägg i SEK per Ah och 2V cell, september 2023: 
Batterier & Celler 
Bly:           1,2421
Premium:   0,0451
Total:        1,2872

Vid frågor, välkommen att kontakta oss på +46 10-888 60 60.