Råvarutillägg för Bly & Premium (Energi) - Motion & Energy Solution


Råvarutillägget baseras på energiinnehållet angivet i amperetimmar.
Tillägget justeras löpande för att återspegla de genomsnittliga råvarupriserna för aktuella råvaror och energipris samt växelkursen USD/Euro/SEK för det senaste kvartalet.

Motion tillägg i SEK per Ah och 2V cell, kvartal 1-2023: 
Block & Celler 
Bly:          0,9739
Premium:  0,1543
Total:       1,1283 

Trågbyggda batterier 
Bly:          0,9739
Premium:  0,2065
Total:       1,1804 

Energy Solution tillägg i SEK per Ah och 2V cell, mars 2023: 
Batterier & Celler 
Bly:           1,1695
Premium:   0,0530
Total:        1,2225

Vid frågor, välkommen att kontakta oss på +46 10-888 60 60.