Råvarutillägg för Bly & Premium (Energi) - Motion & Energy Solution


Råvarutillägget baseras på energiinnehållet angivet i amperetimmar.
Tillägget justeras löpande för att återspegla de genomsnittliga råvarupriserna för aktuella råvaror och energipris samt växelkursen USD/Euro/SEK för det senaste kvartalet.

Motion tillägg i SEK per Ah och 2V cell, kvartal 1-2024: 
Block & Celler 
Bly:          1,0782
Premium:  0,0456
Total:       1,1238

Trågbyggda batterier 
Bly:          1,0782
Premium:  0,0993
Total:       1,1775

Energy Solution tillägg i SEK per Ah och 2V cell, februari 2024: 
Batterier & Celler 
Bly:           1,1570
Premium:   0,0332
Total:        1,1902

Vid frågor, välkommen att kontakta oss på +46 10-888 60 60.