customized energy storage, energy trading, reducing energy bills, selling energy

customized energy storage, energy trading, reducing energy bills, selling energy

Trading

 

Avreglerade energimarknader, stora fluktuationer i energipriserna och den ökande andelen instabila och oförutsägbara förnybara energikällor som en del av energimixen skapar en obalans mellan "tillgång och efterfrågan" och kan också leda till instabilitet i nätet. Detta ger i sin tur nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter för batterilagring av energi.

Image
Energy trading, exide Technologies, regulating energy market, cost efficiency, energy prices growing businesses, energy mix opportunities

 

 

Some pursue their goals. 

We achieve our goals.

Customized Energy Systems tillhandahåller skalbara, containeriserade batterilagringslösningar som gör det möjligt för producenter av förnybar energi att delta i den avreglerade energihandeln (day-ahead eller intra-day), t.ex. genom att minska sina kostnader för inköp av energi och sälja överskottsenergi när priserna är höga.

Våra smarta lagringssystem kan också växla dynamiskt från laddning till urladdning för att stabilisera nätet, beroende på nätfrekvensen, och fungerar som en så kallad frekvenshållningsreserv (FCR). Detta är nätoperatörernas sista utväg för att säkra stabiliteten i hela elnätet under den faktiska driften och kräver betydande kraft under endast korta tidsperioder.

 

Interested in learning more about our solutions?

Fill out the contact form below to get in touch with our team.

Project category
Mail me information about:
This is about:
Have you already been in contact with your network operator?
Upload requirements