reducing energy costs with customized energy systems energy storage systems

reducing energy costs with customized energy systems energy storage systems

Nature benefits.

Business profits.

Image
Operating with energy storage system lithium-ion batteries reduce cost, peak shaving, peak power supply, utility

Operating

 

Företagen utsätts för allt större press, oavsett om det handlar om att minska sitt koldioxidavtryck, sänka de snabbt ökande energikostnaderna eller använda sin utrustning på det mest effektiva sättet. För att uppnå detta behöver de en stark och tillförlitlig infrastruktur som inte kostar hela världen - bokstavligen!

 

 

Customized Energy Systems ökar upp med en smart lösning för buffring av batterier. Våra modulära peak shaving-enheter ökar vägguttagets effektkapacitet och levererar extra energi vid behov.

Detta kan till exempel vara fallet när en maskin startas i början av ett skift, eller vid verksamhet som upplever säsongstoppar - där energiförbrukningen kan överstiga det avtalade maximala värdet eller när nätet är nära sin kapacitet. Genom att erbjuda ett konstant energiflöde utan toppar eller förändringar kan man minska nätkostnaderna, optimera användningen och jämna ut energiräkningarna.

general_reduced_cost_

Cost optimization: 

  • Reduce contracted grid cost
forklift

Peak-power supply: 

  • Peak-power supply due to fleet increase
optimization

Optimization of grid power usage: 

  • Avoid costs that exceed the contractual electricity limit
charging during breaks

Opportunity charging during breaks:

  • Offers longer working time by power-charging the battery 
  • May reduce battery changes between shifts 
Det är en vinst för alla!
I slutändan innebär användningen av befintlig strömförsörjning och en "grön" lösning att de som använder sig av den befintliga strömförsörjningen tar hänsyn till miljön samtidigt som de ökar produktiviteten i företaget.

Interested in learning more about our solutions?

Fill out the contact form below to get in touch with our team.

Project category
Mail me information about:
This is about:
Have you already been in contact with your network operator?
Upload requirements