Batteriretur

Visste du at så og si 100 % av et brukt blybatteri kan gjenvinnes og brukes i det uendelige?

 

Produsert med grønn samvittighet

Batterier klassifiseres som farlig avfall og er skadelig for naturen, dyr og mennesker. Derfor er det svært viktig at batteriene håndteres og returneres på en trygg og riktig måte. For oss som batteriprodusent, har miljøspørsmålene har lenge stått sentralt i produksjonen vår og håndteringen av blybatterier. Dette er spesielt viktig ettersom blybatterier inneholder stoffer i form av bly, blyforbindelser og svovelsyre som har negativ innvirkning på miljøet dersom de frigjøres.

Et av de viktigste tiltakene er å begrense utslippene fra fabrikkene i forbindelse med produksjon så mye som mulig, samt å skape et effektivt system for innsamling av brukte batterier.

 

Nært 100 % samles inn

Vi har vært en aktiv samarbeidspartner med Batteriretur helt siden det ble startet i 1993. 

Gjennom returordningen utnytter man batteriene som råvareressurs og samtidig hindre at de ender opp som avfall i naturen. Produksjonen av blybatterier foregår i dag under streng miljøkontroll, som blant annet kjennetegnes av at:

  • Det meste av blyet som brukes i produksjonen, er gjenvunnet fra gamle batterier. Både plast, bly og syre fra returbatterier foredles og gjenvinnes som råvarer i produksjon av nye batterier.

  • Det er nøye utslippskontroll med omfattende rensing av luft og prosessvann.

Utslippsnivåene registreres kontinuerlig for å sikre at grenseverdiene respekteres. Alle Exide Technologies' fabrikker jobber i henhold til miljøledelsessystemer og er sertifisert i samsvar med ISO 14001 eller tilsvarende.

Gjenvinningsprosenten av start- og industribatterier i Norge ligger på nær 100 %. Dette innebærer at så godt som alle brukte batterier går til gjenvinning. 26.september 2006 trådte et nytt EU-direktiv i kraft som innebar et utvidet produsentansvar for produsenter og importører. Gjennom AS Batteriretur oppfyller Exide Technologies AS i Norge alle krav i EUs batteridirektiv.

 

Bli med i innsamlingen

Alle batterier av samme, eller lignende, type som Exide produserer og selger, kan leveres gratis til våre avdelinger på Kløfta, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Har firmaet ditt et større antall returbatterier kan vi hente det hos dere.

Ta kontakt med oss på [email protected] eller din Exide kontaktperson hvis du vil vite mer om ordningen.