generating of power through renewable energy, exide technologies, energy storage systems lithium ion

generating of power through renewable energy, exide technologies, energy storage systems lithium ion

 

Image
generating of energy and storing with exide technologies, energy storage systems for cost optimization

 

Generere energi

Det er ingen tvil om at hvor raskt vi lykkes med å gå over fra fossile brensler til å produsere energi fra bærekraftige kilder, også vil avgjøre vår vei mot en "netto null"-verden. Overgangen til "grønne" energikilder betyr også at kraftproduksjon ikke lenger bare er et spørsmål om store kraftselskaper, men i økende grad blir desentralisert - enkeltpersoner, nabolag, landbruksvirksomheter og kommersielle eller industrielle virksomheter søker å skape en reell og positiv endring.

 

 

Fremtiden er et blankt ark.

Perfekt for en erklæring om uavhengighet.

 

Energiproduksjon er imidlertid bare halvparten av løsningen. Bare evnen til å generere, lagre og forbruke sin egen energi vil bety at de vil kunne redusere utslippene sine, bli virkelig uavhengige av det tilgjengelige nettet og redusere energiregningene sine. Gitt de ustabile markedsforholdene, med skjør brenselforsyning og eskalerende kostnader, er det ikke noe bedre tidspunkt for bedrifter å begynne å stole på seg selv - og ta varmen vekk fra nettet!

Customized Energy Systems (CES) tilbyr nøkkelferdige løsninger for lagring av egenprodusert energi som er kostnadseffektive og enkle å installere. Med vår modulære tilnærming vil våre eksperter hjelpe bedrifter med å konfigurere et lagringssystem av riktig størrelse for deres bruksområde, noe som sikrer rask avkastning på investeringen (ROI).

Interested in learning more about our solutions?

Fill out the contact form below to get in touch with our team.

Project category
Mail me information about:
This is about:
Have you already been in contact with your network operator?
Upload requirements