Desktop Hero Energy Solutions Batteries

Desktop Hero Energy Solutions Batteries

Varige løsninger for Energy Solutions
Energiløsninger til kritiske systemer ved behov av UPS
VÅR FORPLIKTELSE TIL MILJØANSVAR

Exide er en av ​​de største sekundære gjenvinnere i verden, og en av ​få virksomheter som tilbyr Total Battery Management, også kjent som gjenbruk av lukket kretsløp. Denne prosessen frigjør kundene fra oppgaven med å håndtere brukte batterier i deres egne lokaler. Vår forpliktelse til gjenvinning og miljøansvar er urokkelig.