customized energy storage, energy trading, reducing energy bills, selling energy

customized energy storage, energy trading, reducing energy bills, selling energy

Trading

 

Deregulerte energimarkeder, store svingninger i energiprisene og den økende andelen ustabile og uforutsigbare fornybare energikilder i energimiksen skaper ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og kan også føre til ustabilitet i nettet. Dette gir igjen nye forretningsmodeller og inntektsmuligheter for batterilagring av energi.

Image
Energy trading, exide Technologies, regulating energy market, cost efficiency, energy prices growing businesses, energy mix opportunities

 

 

Noen følger sine mål.

Vi oppnår våre mål.

Skreddersydde energisystemer tilbyr skalerbare, containeriserte batterilagringsløsninger som gjør det mulig for produsenter av fornybar energi å delta i den uregulerte energihandelen (day-ahead eller intra-day), for eksempel ved å redusere energikjøpskostnadene og selge overskuddsenergi når prisene er høye.

Våre smarte lagringssystemer er også i stand til å bytte dynamisk fra lading til utladning for å stabilisere nettet, avhengig av nettfrekvensen, og fungerer som en såkalt frekvensbegrensningsreserve (FCR). Dette er siste utvei for nettoperatører for å sikre stabiliteten i hele strømnettet under faktisk drift, og krever betydelig kraft i bare korte perioder.

 

Interested in learning more about our solutions?

Fill out the contact form below to get in touch with our team.

Project category
Mail me information about:
This is about:
Have you already been in contact with your network operator?
Upload requirements