WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI AKUMULATORÓW DO ŁODZI I KAMPERÓW NA SEZON 2021

  • Właściwa obsługa akumulatora optymalizuje jego osiągi i wydłuża jego żywotność
  • System ładowania powinien być dostosowany do technologii wykonania akumulatora i trybu jego wykorzystania
  • Kalkulator zapotrzebowania na energię autorstwa Exide znacznie ułatwia dobór odpowiedniego akumulatora

 

Gennevilliers, Francja – (15 czerwca 2021) – Exide Technologies (www.exidegroup.com) wiodący dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii, pomaga klientom w optymalnym korzystaniu z gamy akumulatorów do łodzi i pojazdów rekreacyjnych, udzielając kilku wskazówek na nowy sezon. Porady te dotyczą właściwego doboru akumulatora, jego ładowania i obsługi, a także sposobów przechowywania. Wszystkie te czynniki mają wpływ na jego żywotność.

 

Wskazówki dotyczące obsługi akumulatorów z gamy Marine & Leisure

• Sprawdzaj regularnie napięcie, by ocenić stan naładowania

• Unikaj ekspozycji na iskrzenie i zapewnij dobrą wentylację w trakcie ładowania i po nim

• Sprawdzaj akumulator pod kątem uszkodzeń i poluzowanych połączeń – w razie potrzeby dokręć je, by zapobiec utracie napięcia

•  Czyść bieguny i klemy, by uniknąć niepotrzebnych przepływów ładunku

•  Sprawdzaj poziom elektrolitu, a w razie potrzeby uzupełnij jego poziom wodą destylowaną

•  Odłącz akumulator w przypadku przedłużonych okresów postoju

 

Akumulatory z gamy Marine & Leisure przeznaczone są do łodzi, przyczep kempingowych i kamperów, w związku z czym są często wykorzystywane jedynie sezonowo lub okazjonalnie. Stan akumulatora może ulec pogorszeniu, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas. W pozostającym w spoczynku akumulatorze zachodzi zjawisko samorozładowania, które może spowodować nieodwracalne zmiany i skrócić jego żywotność oraz zdolność do magazynowania energii. Jednak stosowanie się do poniższych porad pomoże utrzymać akumulator
w optymalnym stanie i maksymalnie wydłużyć okres jego użytkowania. 

 

Przejmij kontrolę nad żywotnością

By zapobiec pogorszaniu się kondycji akumulatora, zaleca się pełne naładowanie go przed odłożeniem na dłuższy czas w stan spoczynku. Akumulator nie jest biernym materiałem, takim jak metal czy plastik – są w nim zamknięte związki chemiczne, między którymi zachodzą nieustanne reakcje, nawet gdy akumulator nie jest w użyciu. Naturalnej degradacji akumulatora można zapobiec lub znacznie ją spowolnić dzięki odpowiedniej obsłudze.

Niewielkie doładowywanie akumulatora jest lepsze niż jego brak, ale jest kilka sposobów, by było ono bardziej wydajne. Akumulatory z gamy Marine & Leisure nie powinny być całkowicie rozładowywane. Pełne rozładowanie skraca ich żywotność i zmniejsza pojemność. Aby tego uniknąć, akumulatory należy doładować zawsze, gdy napięcie obwodu otwartego spada poniżej 12,5 V.

Gdy akumulator jest głęboko rozładowany, do ładowania należy użyć zewnętrznego prostownika, ponieważ panele słoneczne nie są w stanie zapewnić ilości ładunku odpowiedniej do przywrócenia optymalnego stanu naładowania. Wielokrotne używanie niewystarczająco naładowanego akumulatora może skrócić jego żywotność i zmniejszyć pojemność. Prawidłowa metoda ładowania łączy okresowe kontrole napięcia z użyciem niezawodnego prostownika, który może w pełni naładować akumulator. Taki prostownik jest dobrą alternatywą dla tradycyjnego prostownika, ponieważ gwarantuje, że nie nastąpi przeładowanie akumulatora.

Ponadto należy pamiętać o odłączeniu akumulatora od obwodu w przypadku dłuższych okresów postoju. W ten sposób zapobiegamy niepotrzebnemu zużywaniu energii przez urządzenia elektryczne.

 

Wsparcie „życia na pokładzie”

Wybór akumulatora do zasilania wyposażenia rządzi się innymi prawami niż dobór akumulatora rozruchowego. Nie jest on oparty na samych parametrach pojazdu lub łodzi, ale na sposobie użytkowania urządzeń pokładowych – ilości zużywanej energii i czasu oddalenia od punktu ładowania. Wybór akumulatora odpowiadającego naszym potrzebom jest bardzo ważny. Niewystarczająca ilość energii nie tylko naraża nas na niewygody, ale może również zagrażać naszemu życiu, jeśli stracimy na łodzi dostęp do urządzeń nawigacyjnych i systemów komunikacji.

Zaletą akumulatorów Exide przeznaczonych do zasilania urządzeń pokładowych jest określanie ich parametrów na etykietach w Wh (watogodzinach), zamiast tradycyjnie w Ah (amperogodzinach). To rozwiązanie znacznie ułatwia obliczanie średniego dziennego zużycia energii przez urządzenia pokładowe, a co za tym idzie – wybór akumulatora odpowiadającego zapotrzebowaniu energetycznemu. Obliczeń można dokonać przy pomocy kalkulatora Exide: https://www.exidegroup.com/pl/pl/battery-finder/leisure/boat

 

Poprawne zarządzanie zapasem magazynowym

Akumulatory powinny być przetrzymywane w chłodnym (0-25°C), suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od iskier lub bardzo niskich temperatur. W magazynie akumulatorów podstawą jest zachowanie zasady FIFO (first-in, first-out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło), dzięki której minimalizujemy czas przechowywania akumulatorów. Ważne jest również regularne sprawdzanie napięcia, zwłaszcza w przypadku akumulatorów zalanych elektrolitem.

Temperatura w pomieszczeniu ma wpływ na zjawisko samorozładowania akumulatora im wyższa, tym szybciej ono zachodzi i tym częściej należy doładowywać akumulator. Z drugiej strony, tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe, gdy są głęboko rozładowane, są wrażliwe na temperatury poniżej zera. Ich elektrolit może zamarznąć i w efekcie uszkodzić akumulator.

Z tego powodu zaleca się w pełni ładować tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe przed odłożeniem ich na zimowy spoczynek. Akumulatory Exide AGM i GEL są z kolei odporne na zamarzanie, mogą więc stanowić bardzo dobry wybór.

Akumulatory należy utrzymywać w czystości – nie tylko ze względów estetycznych. Na obudowie akumulatora może gromadzić się kurz, olej i wilgoć, które tworzą warstwę przewodzącą niewielki ładunek z bieguna dodatniego do ujemnego. Z czasem może się to przyczynić do zwiększenia zjawiska samorozładowania i zmniejszyć moc akumulatora. Regularne czyszczenie wieczka redukuje ten przepływ ładunku.

Exide cieszy się zasłużoną reputacją w odniesieniu do swoich akumulatorów do zastosowań morskich i rekreacyjnych. Jako producent oryginalnego wyposażenia (OE), dostarcza również wysokiej jakości akumulatory odpowiadające potrzebom użytkowników na rynek wtórny. Gama akumulatorów Exide Marine & Leisure obejmuje takie produkty, jak: Exide Start, Start AGM, Dual, Dual AGM, Dual EFB, Equipment, Equipment AGM, Equipment GEL i Equipment Li-Ion. Część z nich otrzymała certyfikat DNV – najważniejsze potwierdzenie jakości, jakie może otrzymać produkt do zastosowań morskich.

Udostępnij

More news from Exide

Więcej wiadomości

wns_2023

Rozpoczyna się kolejna edycja promocji pakietowej Exide „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2023” adresowanej do punktów sprzedaży detalicznej i warsztatów w całej Polsce.

Promocja potrwa od 11 września

Wygrywasz na starcie

Rozpoczyna się kolejna edycja promocji pakietowej Exide „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2022” adresowana do punktów sprzedaży detalicznej i warsztatów w całej Polsce.

Promocja potrwa od 12 września