EXIDE TECHNOLOGIES ZAKOŃCZYŁ PROCES UZYSKIWANIA DODATKOWEGO FINANSOWANIA I DOKAPITALIZOWANIA

26 CZERWCA 2019 r.

  • Emisja nowych obligacji międzynarodowych o wartości 150 mln USD, wpływy netto w wysokości około 125 mln USD
  • Konwersja na kapitał zadłużenia o podporządkowaniu drugiego stopnia o wartości 175 mln USD
  • Przedłużenie terminu zapadalności zadłużenia o podporządkowaniu pierwszego stopnia z 2022 r. do 2024 r. w drodze wymiany instrumentów dłużnych.
  • Przedłużenie terminu zapadalności zadłużenia o podporządkowaniu drugiego stopnia z 2025 r. do 2027 r. w drodze wymiany instrumentów dłużnych.
  • Przedłużenie terminu spłaty kredytu ABL ze stycznia 2020 r. do lipca 2021 r.

 

Milton, GA - 26 czerwca 2019 r. - Exide Technologies (lub „Spółka”) (www.exidegroup.com), globalny lider rozwiązań w zakresie zmagazynowanej energii na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, ogłosił dziś zakończenie procesu uzyskiwania dodatkowego finansowania i dokapitalizowania prowadzonego przez akcjonariuszy instytucjonalnych Spółki. Transakcja miała na celu poprawę płynności Spółki, wydłużenie terminów zapadalności zadłużenia i zmniejszenie salda zadłużenia w stosunku do sumy bilansowej.

„Uważamy, że ta transakcja jest wspaniałym osiągnięciem dla Exide i ma na celu znaczną poprawę pozycji finansowej Exide, umożliwiając dalszy rozwój i reinwestowanie środków w naszą działalność”, powiedział Tim Vargo, przewodniczący zarządu, prezes i dyrektor generalny Exide Technologies. „Ciągłe wsparcie naszych akcjonariuszy i pożyczkodawców zapewnia Spółce lepszą pozycję finansową w celu generowania długoterminowej wartości.”

W ramach dokapitalizowania, Spółka, poprzez nową spółkę zależną - Exide International Holdings LP, wyemitowała obligacje uprzywilejowane o priorytetowym stopniu podporządkowania o wartości 150 mln USD z oprocentowaniem 10.75% i z terminem wykupu na 31 października 2021 r. („nowe obligacje”), który może zostać przedłużony o jeden rok według uznania Spółki za 1% opłaty gotówkowej należnej posiadaczom nowych obligacji. Emisja nowych obligacji pozwoliła na wygenerowanie około 125 milionów USD wpływów netto po odjęciu opłat i wydatków.

Ponadto, w dniu 25 czerwca 2019 r. Spółka zakończyła wcześniejszy proces renegocjacji i rozliczenia  wymiany instrumentów dłużnych. W ramach tego procesu Spółka:

Dokonała wymiany instrumentów dłużnych o wartości 529.8 mln USD (99.8%) z łącznej kwoty 530.8 mln USD o oprocentowaniu 11% w postaci obligacji uprzywilejowanych o priorytetowym stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 30 kwietnia 2022 r. („obecne obligacje o pierwszym stopniu podporządkowania”) na (1) nowe obligacje uprzywilejowane o wartości 375 mln USD i oprocentowaniu 11% z terminem wykupu na 31 października 2024 r. („obligacje z pierwszeństwem wymiany”) i (2) nowe obligacje o wartości 154.8 mln USD i oprocentowaniu 11% o pierwszym stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 31 października 2024 r. („nowe obligacje o pierwszym stopniu podporządkowania”). Obowiązkowy składnik gotówkowy 11% oprocentowania dla obligacji z pierwszeństwem wymiany i nowych obligacji o pierwszym stopniu podporządkowania został zredukowany z 4% do 3% w porównaniu do istniejących obligacji o pierwszym stopniu podporządkowania.

Dokonała wymiany (a) instrumentów dłużnych o wartości 371.8 mln USD (99.5%) z łącznej kwoty 373.8 mln USD o oprocentowaniu 7% w postaci uprzywilejowanych obligacji zamiennych PIK o drugim stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 30 kwietnia 2025 r. („obecne obligacje 7% o drugim stopniu podporządkowania”) na (1) uprzywilejowane obligacje zamienne PIK o 1.5 stopniu podporządkowania o wartości 211.2 mln USD i oprocentowaniu 7.25% z termiem wykupu na 30 kwietnia 2027 r. („nowe obligacje o 1.5 stopniu podporządkowania”) i (2) 18.2 mln akcji zwykłych Spółki  oraz (b) instrumentów dłużnych o wartości 92.4 mln USD (99.8%) z łącznej kwoty 92.6 mln USD o oprocentowaniu 7.25% w postaci uprzywilejowanych obligacji zamiennych PIK o drugim stopniu podporządkowania z terminem wykupu na 2025 r. („obecne obligacje 7.25% o drugim stopniu podporządkowania”) i łącznie z obecnymi obligacjami 7% o drugim stopniu podporządkowania na (1) nowe obligacje o 1.5 stopniu podporządkowania o wartości 78.8 mln USD oraz (2) 3.1 mln akcji zwykłych Spółki.

Zakończenie procesu renegocjacji i wymiany instrumentów dłużnych jest przewidywane na 9 lipca 2019 r. Transakcje podlegają warunkom opisanym w Poufnym Memorandum Ofertowym oraz w Oświadczeniu Dotyczącym Renegocjacji i Wymiany przekazanym wcześniej zainteresowanym stronom.

W związku z powyższymi renegocjacjami Spółka zawarła również dodatkowe postanowienia dotyczące obecnych obligacji o pierwszym i o drugim stopniu podporządkowania w celu, między innymi, wyeliminowania większości warunków ograniczających (kowenantów) i niektórych zapisów dotyczących istotnych naruszeń umowy oraz ustania zabezpieczeń na tych instrumentach.

Dodatkowymi postanowieniami dotyczącymi obligacji o drugim stopniu podporządkowania również zmodyfikowano kowenanty i zapisy dotyczące konwersji oraz zrealizowano obowiązkową zamianę pozostałych obligacji o drugim stopniu podporządkowania na nowe obligacje o 1.5 stopniu podporządkowania (50%) oraz na akcje zwykłe Spółki (50%).

Ponadto, Spółka zawarła aneks do umowy kredytu ABL w celu między innymi (1) umożliwienia realizacji powyższych transakcji, (2) przedłużenia terminu zapadalności kredutu do 31 lipca 2021 r., (3) zmniejszenia wynikającego z umowy zobowiązania z 200 mln USD do 180 mln USD oraz (4) zmodyfikowania gwarancji i zastawów.

 

O Exide Technologies

Exide Technologies (www.exidegroup.com) jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie zmagazynowanej energii elektrycznej dla rynków transportowych i przemysłowych. 130 lat innowacji technologicznych Exide, w połączeniu z działalnością prowadzoną w ponad 80 krajach, umożliwia firmie dostarczanie najlepszych produktów będących odpowiedzią na aktualne i przyszłe zapotrzebowania energetyczne na świecie. Exide produkuje i przetwarza szeroką gamę produktów dla transportu, zasilania sieciowego i przemysłu. Dostarcza akumulatory i systemy magazynowania energii, a także specjalistyczne aplikacje dla wielu branż, m.in.: rolnictwa, motoryzacji, do elektrycznych, lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, dla żeglugi, branży logistyczno-transportowej, przemysłu obronnego, górnictwa, sportów motorowych, kolei, do systemów ochrony i bezpieczeństwa, dla rynku telekomunikacyjnego i do zasilania awaryjnego (UPS). Exide napędza świat – historia i rozwój firmy w połączeniu z bliską jej mentalnością start-upa sprawiają, że jest najlepszym partnerem dla klientów, którzy szukają czegoś więcej niż tylko dostawcy akumulatorów

Udostępnij

More news from Exide

Więcej wiadomości

Wygrywasz na starcie

Rozpoczyna się kolejna edycja promocji pakietowej Exide „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ 2022” adresowana do punktów sprzedaży detalicznej i warsztatów w całej Polsce.

Promocja potrwa od 12 września

Jak_dobrac_akumulator_do_motocykla

Zapotrzebowanie motocykla na energię oraz rodzaj maszyny – to parametry, które należy brać pod uwagę wybierając akumulator do swojego motocykla. Który sprawdzi się najlepiej – Li-lon, GEL, AGM Ready

Media Inquiries

Media Contact

Marleen Boucoiran
[email protected]

Get In Touch