331 ELIZABETH STREET NE, SUITE A, ATLANTA GA

maj 22, 2024

Stationär Batteriskötarkurs 22 - 23 maj 2024

Vårens kurs är nu fullbokad. Nästa tillfälle blir i oktober. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi planerar för en Stationär Batteriskötarkurs nu i vår.

Kursprogram

Det går bra att anmäla sitt intresse redan nu. 

Kontakta vår kursledare Peter Andersson Tel: +46 706-37 50 79 vid frågor eller anmälan.