331 ELIZABETH STREET NE, SUITE A, ATLANTA GA

okt 25, 2023

Stationär Batteriskötarkurs 25 - 26 oktober 2023

Vi planerar att hålla Stationär Batteriskötarkurs 25-26 oktober 2023.

Kursprogram

Det går bra att anmäla sitt intresse redan nu. 

Kontakta vår kursledare Peter Andersson Tel: +46 706-37 50 79 vid frågor eller anmälan.