331 ELIZABETH STREET NE, SUITE A, ATLANTA GA

okt 16, 2023

Stationär Batteriskötarkurs under v42 2023

Vi planerar att hålla Stationär Batteriskötarkurs även till hösten under v 42 2023.

Det går bra att anmäla sitt intresse redan nu. 

Mer information kommer inom kort.

Kontakta vår kursledare Peter Andersson Tel: +46 706-37 50 79 vid frågor eller anmälan.