2100 EasyPick

Intelligent batteripriorteringssystem

Exides 2100 EasyPick gör det enkelt att identifiera det batteri som är fulladdat och varit längst tid i köldfasen.

Det innovativa och högeffektiva batterirotationssystemet 2100 EasyPick ökar livslängden och tillgängligheten av batterierna.

Upp till 30 laddare kan anslutas via 2100 EasyPick-systemet med ett enkelt "Plug & Play"-koncept. Laddarna konfigurerar sig själv och börjar automatiskt att utbyta laddningsdata

En stark visuell signal visar tydligt operatören vilket batteri som bör tas.

För att indikera detta, visar LED-lamporna för laddstatus ett grönt sken, och displayen lyser för att tydliggöra vilket batteri som skall plockas.

 

TAKE THE GREEN ONE

EasyPick Exide

Efter man tagit rätt batteri, indikerar nästa laddare vilket batteri som skall tas. Om fel batteri kopplas från, kommer det integrerade ljudlarmet till 2100 EasyPick-systemet höras omedelbart.  2100 EasyPick-systemet kan enkelt utökas eller minskas beroende på den aktuella batteriparkens storlek.

 

Funktioner & Fördelar

Forklift batteries
  1. Enkel och användarvänlig

    Användarvänligt batteriprioriteringsystem.

  2. Längre cyklingsliv

    Mycket effektiv teknik för att förlänga batteriets livstid.

  3. Reducerar kostnader

    Optimerar effektiviteten i laddningsrummet.

Forklift batteries
Forklift batteries

Enkel och användarvänlig

Användarvänligt batteriprioriteringsystem.

Längre cyklingsliv

Mycket effektiv teknik för att förlänga batteriets livstid.

Reducerar kostnader

Optimerar effektiviteten i laddningsrummet.

Dokument och resurser

Vad är laddare?

Batteriladdare återladdar den elektriska energin som används under batteridrift till fulladdat. Batteriladdare finns i många former och storlekar utformade för att ersätta den energi som förbrukas med...