Exide Technologies intervjuet om fremtiden for 12-volts batteriet

Norsk oversettelse av intervjuet mellom Guido Scanagatta, Director Product Management & Application Automotive i Exide Technologies og Cristina Palumbo fra Notiziario Motoristico (Notiziario Motoristico).

 

Mange tenker at de eneste batteriene som finnes i elektriske biler er de som brukes til å drive kjøretøyet fremover. Dette er imidlertid langt fra sannheten, forklarer Guido Scanagatta, Direktør for Produktledelse og Anvendelse innen bilindustrien i Exide Technologies. Han påpeker at 12-volts batterier forblir en fundamental komponent som verksteder og bilreparasjonssteder må gi økende oppmerksomhet.

 

Hva er hovedfaktorene bak utviklingen av batterier innen bilindustrien, og hvordan utvikler dette markedet seg?

Når vi ser på utviklingen av bilbatterier, har det vært en betydelig overgang fra det tradisjonelle batteriet til AGM-batteriet. Som en originalutstyrprodusent av batterier har Exide alltid samarbeidet med bilprodusenter for å forske og utvikle batterier som kan møte kjøretøyenes skiftende energibehov. Dette har ført til at vi stadig har søkt etter nye løsninger, og i mange tilfeller kan vi i dag si at Exide er en pioner på flere områder.

Vi kan si at oppfinnelsen av AGM-batterier skyldes bilprodusentenes behov for batterier som kan tåle mange oppstarter. Start- og stoppsystemer krevde at batteriet kunne håndtere et høyt antall motorstart, noe som krevde en annen løsning enn den tradisjonelle bly-kalsium-teknologien. Senere kom andre krav til, både for kjøretøy med tradisjonelle forbrenningsmotorer og for hybrid- og elektriske motorer.

Å plassere batteriet andre steder i bilen enn i motorrommet og redusere drivstofforbruket ved å koble fra dynamoen og dermed utvinne energi fra bremsing, har vært andre ønsker fra bilindustrien. Dette har utfordret batteriprodusenter til å finne nye løsninger.

Overgangen til elektrisk kraft har ført til eksperimenter med ulike teknologier, som bruk av litium. Imidlertid har behovet for å redusere kostnader, ha større uavhengighet i forsyningskjeden for materialer, samt oppfylle forskrifter om resirkulering og gjenbruk, gitt en sterk impuls for å fokusere på blysyrebatteriteknologi.

Selv om bruk av litiumteknologi gir overlegen ytelse når det gjelder lading, det vil si evnen til å absorbere store mengder energi på kort tid, er det også sant at litium er en mye dyrere ressurs enn bly. Ikke bare det - bly er også lettere resirkulerbart, og vi har allerede tilstrekkelige løsninger og verktøy for å gjenopprette og gjenbruke dette materialet, mens industrien generelt henger etter når det gjelder litiumbatterier.

Alle disse grunnene har ført Exide Technologies til å jobbe med å betydelig forbedre ytelsen til blysyrebatterier, som fremdeles har en lang levetid foran seg, ikke bare for bruk i forbrenningsmotorer, men også for hybrid- og elektriske kjøretøyer og selvkjørende biler.

 

Så vil overgangen til elektrifisering ikke føre til forsvinningen av tradisjonelle batterier?

Absolutt ikke, og tvert imot. La meg forklare: Denne overgangen til elektrifisering vil fortsette, selv om det for øyeblikket, spesielt i Europa, oppleves svært ulikt fra land til land. I dag har vi noe som kan kalles et "tosidig Europa," der nord ligger lengre fremme enn sør. Uansett er det klart at overgangen har begynt, og dette gir oss nye utfordringer og en ny rolle for 12-volts batteriet.

Rollen til 12-volts batteriet i biler med forbrenningsmotorer er grunnleggende knyttet til å starte motoren og opprettholde stadig mer komplekse og energikrevende elektroniske systemer. Dens hovedformål i hybrid- og elektriske biler er knyttet til sikkerhetskrav. Dette er grunnen til at 12-volts batteriet i dag tar på seg en ny rolle som "støtte" for trekkbatteriet. Tenk for eksempel på en enkel påkjørsel bakfra med en elektrisk bil.

Produsentene har utviklet et sikkerhetssystem som isolerer trekkbatteriet dersom det utsettes for akselerasjon eller støt over en viss terskel, men hvis det var det eneste som skulle håndtere kjøretøyets andre elektriske systemer, som sentrallås, ville det ikke være mulig å åpne dørene fordi batteriet er isolert. Derfor, avhengig av bilmodell, har produsentene vurdert å utstyre kjøretøyet med et "tradisjonelt" servicebatteri, det såkalte hjelpebatteriet, for å sikre at kjøretøyets elektriske systemer alltid fungerer. Vi tenker også på alle ADAS-enheter, som ikke kan risikere å slutte å fungere i nødstilfeller. Nettopp av denne grunn er det ganske vanlig med en "redundant tilnærming", der produsenter krever bruk av opptil to 12-volts hjelpebatterier i elektriske biler og generelt i alle kjøretøy med nivå 2 eller 3 autonom kjøring.

Exide leverer allerede et slikt system til en ledende produsent av elektriske SUV-er. Oppsummert vil ikke blysyrebatterier bare fortsette å bli brukt, men vi vil sannsynligvis også stå overfor nye utviklinger i dette markedet, fordi bly/syre-batteriteknologi gjør det mulig å ha 12-volts batterier som er svært rimelige, holdbare og med høy resirkulerbarhet. Forskjellen mellom legeringen av et batteri laget av resirkulert materiale og et laget av nytt råmateriale er virkelig ubetydelig. Dessuten gir denne teknologien oss uavhengighet fra europeiske leverandører som litium ikke kan tilby.

 

Du nevnte samarbeid med OEM. Hva er trendene, og hva samarbeider Exide med bilprodusenter om?

Hovedtrenden dreier seg i bunn og grunn om elektrifisering av bilflåten. Tallene kan fremdeles være lave, i hvert fall deler av Europa, men andelen elektriske kjøretøy øker jevnt. Vi snakker fortsatt om 1,4 millioner registrerte elektriske kjøretøy, et tall som vil øke jevnlig i årene som kommer. I dag utgjør elektriske registreringer omtrent 15 prosent av det totale antallet registrerte kjøretøy i land som Tyskland, og med de nye europeiske forskriftene forventes det at andelen vil nå 60 prosent innen 2035.

Med det sagt, er en annen svært viktig trend, spesielt fra et batteriproduksjonsperspektiv, skiftet mot bruk av resirkulerte materialer, med betydelige konsekvenser for stabiliteten i batterimarkedet. Hos Exide jobber vi med å tilby både originalutstyr og ettermarkedprodukter som kan møte både ytelses- og resirkuleringskrav. I dag kan vi si at de største elektriske kjøretøyene (de 20 øverste i den nåværende elektriske flåten) er utstyrt med batterier der Exide tilbyr et ettermarkedprodukt.

Når det gjelder videreutvikling innen batteriteknologi, peker trenden mot ytelse, høy syklingsmotstand og mekanisk robusthet. Diagnostikken vil være i stand til å møte to behov: kommunikasjon med bilens kontrollenhet for å indikere om 12-volts batteriet er klart til å støtte ADAS, og muligheten for bilreparatører å sjekke batteriets tilstand. Når det gjelder originalutstyr, leverer vi allerede AGM-hjelpebatterier med størrelse på 60-70Ah til produsenter som vil bruke dem både i hybrid- og elektriske kjøretøy.

 

Under forutsetning av at batterier fortsatt vil være en viktig komponent i bilvedlikehold, hva må verksteder være forberedt på, og hvilken type tjeneste tilbyr Exide?

Fokuset ligger ikke bare på opplæring som kreves for å arbeide med elektriske biler, men også på diagnose og forebyggende vedlikehold, noe som verksteder tradisjonelt gir mindre oppmerksomhet. Det er vanskelig for en bilreparatør å inkludere sjekk av 12V-batteriets tilstand som en del av rutinemessig kjøretøyinspeksjon, men dette er en av de mest effektive praksisene og vil bli enda viktigere i fremtiden.

Forskning på feilrate for hybrid- eller elektriske kjøretøy viser at hovedproblemet er at 12-volts batteriet blir utladet. Verkstedet bør derfor diagnostisere under de vanlige kjøretøykontrollene om 12-volts batteriet fungerer som det skal, ikke minst fordi det vil bli utsatt for stadig mer intens bruk, og risikoen er at de slutter å fungere uten varsel. Exide tilbyr en tester, EBT-965P, som gjør det mulig å raskt og enkelt sjekke batteriets tilstand for å se om det må byttes ut før det eventuelt slutter å fungere.

Jeg vil også understreke at spesielt på nye biler er det i dag mer nødvendig enn noen gang å bytte et batteri med et som er tilsvarende det originale. Derfor har Exide utviklet et online verktøy tilgjengelig for alle for å identifisere riktig erstatningsbatteri: vår Exide Battery Finder. Et enkelt søk med registreringsnummeret eller chassisnummeret er nok til å finne ut hvilken batterimodell som skal brukes, hvor den er plassert (informasjon som på ingen måte er triviell eller åpenbar), og om det er nødvendig å registrere batteriet etter utskifting (en operasjon som krever et diagnostisk verktøy).

Vi gir også full informasjon om prosedyrene som må følges (som for øvrig varierer for hver bilmodell), fordi det noen ganger er detaljer og sekvenser som kan overses og som ikke tillater riktig registrering av batteriet og feilretting.

Generelt er det nå mer nødvendig enn noen gang å bruke diagnoseverktøy på nye biler, som i tilfelle av behov for registrering av batteriet i BMS i kjøretøyet. Fagersonell er derfor påkrevd, og tiden for egen batteribytting er nå forbi. Batteribyttet er nå eksklusivt for profesjonelle som må forberede seg til denne "nye" oppgaven.

 

Share

More news from Exide

More news from Exide

Automessen 28.9 - 1.10. i Lillestrøm

 

Endelig kan vi samles på messe igjen, og vi gleder oss til å ta imot deg i hall C for en hyggelig batteriprat.

Vi holder egne mini-kurs om 12V-batteriets rolle i alle kjøretøy (også i el-bilen!)

Et gammelt batteri kan gjenvinnes om og om igjen.

Batterier klassifiseres som farlig avfall og er skadelig for naturen, dyr og mennesker. Derfor er det svært viktig at batteriene håndteres og returneres på en trygg og riktig måte. Å minimere