Å finne det riktige bilbatteriet er halve oppgaven: Exide avduker nye Battery Finder-funksjoner

Når det kommer til riktig montering, er utskiftingsprosessen like viktig som selve batteriet. I tillegg til å gi markedsledende monteringsinformasjon, hjelper det avanserte Exide Battery Finder-verktøyet fra Exide Technologies å veilede bilmekanikere gjennom erstatningsprosessen for personbiler i den europeiske parken, inkludert hybride og elektriske og lette nyttekjøretøyer.

Når det riktige batteriet er identifisert – ved å bruke kjøretøyets merke/modellvalg, kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN) eller nummerskilt – tilbyr Exide nå tilgjengelige og detaljerte instruksjoner om:

  • Batteriplassering – For noen kjøretøy er ikke alltid batteriets plassering tydelig: Det kan være til høyre eller venstre for motoren, foran eller bak på kjøretøyet, under panseret eller i bagasjerommet. Før Exide tilbød denne løsningen, måtte brukere kontrollere kjøretøyhåndboken for å finne batteriplasseringen for modellen deres, og kaste bort tid og energi.
  • Omtrentlig arbeidstid – Batteribytteprosessen varierer mellom kjøretøy og modeller. Å kjenne den omtrentlige arbeidstiden lar mekanikere estimere kompleksiteten og kostnadene ved reparasjon på forhånd.
  • Hvordan bytte batteri – Mekanikk er vist hvordan du kobler til og fra kjøretøyets batteri, samt konfigurerer tilhørende funksjoner, for eksempel initialisering av vindusløftere og girkasseinnstillinger, noe som betyr at de kan bruke verktøyet fra start til slutt.
  • Hvis det erstattede batteriet trenger validering, og hvordan du registrerer dette i kjøretøyets batteristyringssystem – Registrering er en viktig del av batteribytteprosessen: den lar kjøretøyet tilpasse seg de nye batteriinnstillingene. Unnlatelse av å registrere et nytt batteri riktig kan hindre kjøretøyet i å starte eller forårsake skade på dets elektriske system og selve batteriet. Exides batteriregistreringsverktøy tilbyr enkelhet og trygghet.

 

Bilstandarden i gull for batterimontering: Tilgjengelig nå

Det forbedrede Exide Battery Finder-verktøyet hjelper kundene med å finne og montere riktig batteri for kjøretøyet deres – og begrenser risikoen for havari og for tidlig batterisvikt.

Gratis å bruke med mobil og datamaskin.

Share

More news from Exide

More news from Exide

Automessen 28.9 - 1.10. i Lillestrøm

 

Endelig kan vi samles på messe igjen, og vi gleder oss til å ta imot deg i hall C for en hyggelig batteriprat.

Vi holder egne mini-kurs om 12V-batteriets rolle i alle kjøretøy (også i el-bilen

Et gammelt batteri kan gjenvinnes om og om igjen.

Batterier klassifiseres som farlig avfall og er skadelig for naturen, dyr og mennesker. Derfor er det svært viktig at batteriene håndteres og returneres på en trygg og riktig måte. Å minimere