Våre anbefalinger til ditt motorsykkelbatteri

  • Ny forskrift fra 21. februar 2021 påvirker salg av tørrladede batterier med elektrolyttbeholdere til forbrukere

  • Exide anbefaler Exide Li-Ion, Exide GEL eller Exide AGM Ready for best ytelse etter lange perioder utenfor veien

 

Exide Technologies gir ut et sett med tips for å hjelpe profesjonelle og motorsykkelbrukere med å forberede seg til den kommende 2021-sesongen. Disse inkluderer tips om hvordan forhandlere kan forberede seg på den nye EU-forordningen om syrepakninger, hvordan man oppbevarer batterier mest effektivt, og hvordan sluttbrukere bør lade og vedlikeholde motorsykkelbatteriet for best resultat.

Ny EU-forordning om syrepakninger

1. februar 2021 trådte EU-forordningen 2019/1148 om salg og bruk av eksplosivforløpere i kraft. Dette påvirker salget av motorsykkelbatterier, fordi det forbyr salg av elektrolyttbeholdere til sluttkunder. Forhandlere kan ikke lenger selge sluttbrukere elektrolyttflaskene som følger med tørrladede batterier. Det tørrladede batteriet må fylles opp med elektrolytt før det leveres til forbrukeren.

Salg av batterier til andre virksomheter, som grossister og verksteder, er ikke underlagt disse begrensningene. Men hver virksomhet må kommunisere disse restriksjonene på salgsstedet for å sikre at de blir forstått av den som produktet selges til. Dette kan for eksempel gjøres ved å gi beskjed på følgesedler eller fakturaer, og ved passende merking og indikasjoner på emballasjen.

Exides tørrladede batteriemballasje er oppdatert til å lese: "Dette er et tørrbatteri som leveres med flasker med svovelsyre. Salg av syre til sluttbrukere er forbudt i henhold til EU-forordningen 2019/1148. Tørrbatterier skal fylles med syre før levering til sluttbrukere." Meldingen legges også inn i alle relevante tekniske datablader for de aktuelle batteriene, og det legges til en notat på fakturaer.

Hvis elektrolytten allerede er inneholdt i batteriet, blir den en del av batteriet og er ikke underlagt begrensningene i forordning 2019/1148.

Lagerstyring

Forhandlere anbefales å oppbevare batterier i et kjølig (0–25°C), tørt og godt ventilert miljø fri for gnister og frost. De bør opprettholde et passende lagersystem, for eksempel først-inn, først ut, for å minimere tiden et batteri bruker på lagring. Det er også viktig å sjekke spenningen regelmessig, spesielt for AGM Ready- og Gel-batterier.

Vedlikehold og lading av motorsykkelbatterier

• Batterier bør lades utenfor kjøretøyet hvis spenningen faller under 12,45 volt (eller 6,2 volt for 6V-batterier) for blysyre og 12,9 volt for li-ion

• Unngå brann eller fakkel og sørg for god ventilasjon under og etter lading

• Sjekk kabler, klemmer og resten av batteriet for tydelige tegn på skade eller løse koblinger

• Rengjør terminaler og koblinger og smør på polfett etter behov

 

Ladetips

Exide anbefaler at batterier lades hvis spenningen faller under 12,45 volt for blybatterier (eller 6,2 volt for 6V-batterier), og følgelig 12,9 volt for Li-Ion-batterier. For best resultat, bruk Exide Battery Charger 12/2 Li-Ion for alle litiumionbatterier, og Exide Battery Charger 12/5.5 for alle andre batterier. Du bør unngå brann eller fakkel, og sørge for god ventilasjon under og etter lading. La batteriet hvile i minst 12 timer etter lading.

Vedlikehold

Exide anbefaler å sjekke kabler, klemmer og resten av batteriet for tydelige tegn på skade eller løse koblinger. Den anbefaler å rengjøre terminaler og koblinger og påføre polfett etter behov. For vanlige batterier kan det være nødvendig å kontrollere elektrolyttnivået og etterfylle demineralisert vann. Sørg alltid for at eksosutløpet er fritt for knekk og tilstoppinger.

Velge riktig batteri for sykkelen din

Exide har et markedsledende Motorsykkel & Sport-tilbud, som inkluderer Li-Ion, GEL, AGM Ready, AGM og konvensjonelle serier. Alle produktene i serien tilbyr høye standarder for sikkerhet og ytelse. Exides batterisøkerverktøy gjør det enkelt og greit å finne de beste alternativene for sykkelen din, enten det er en sparkesykkel, landeveissykkel eller en annen type sykkel. Motorsykkel.

Exide Li-Ion er ultralett. Dette reduserer den totale vekten på sykkelen din, noe som muliggjør raskere akselerasjon og bedre ytelse. Den har svært lav selvutladning, ideell for å starte motoren etter lange perioder utenfor veien.

Exide GEL er det ultimate valget for enhver førsteklasses motorsykkel, som enkelt håndterer kraftkrevende utstyr som lyd, GPS, ekstra lys og varmesystemer. Den er helt søl- og lekkasjesikker, og svært motstandsdyktig mot vibrasjoner. Dens dype utladningsbeskyttelse og svært lave selvutladning gjør den perfekt for lang lagring og sesongmessig bruk. Gelteknologi ble opprinnelig oppfunnet av Exide.

Exide AGM Ready gir maksimal kraft og er fullstendig "installer og glem". Denne serien tilbyr utrolig ytelse og eksepsjonell startkraft i alle værforhold og er også ideell for vannscooter. Den tilbyr utmerket dekning over et bredt spekter av typer motorsykler.

Exide AGM tilbyr imponerende pålitelighet og levetid. Det krever innledende syrefylling for å komme i gang, noe som må gjøres på salgsstedet av forhandleren. Fra da av er den helt vedlikeholdsfri. Den har AGM-teknologi, og er ideell for de fleste bruksområder, inkludert high-end scootere.

Exide Conventional er ideell for motorsykkelentusiaster som krever pålitelighet og trygg start fra batteriet, og som ønsker et kvalitetsprodukt til en overkommelig pris. Den kommer med en syrepakke og må fylles av forhandleren eller profesjonelle før du starter.

 

 

Share

More news from Exide

More news from Exide

Automessen 28.9 - 1.10. i Lillestrøm

 

Endelig kan vi samles på messe igjen, og vi gleder oss til å ta imot deg i hall C for en hyggelig batteriprat.

Vi holder egne mini-kurs om 12V-batteriets rolle i alle kjøretøy (også i el-bilen!)

Et gammelt batteri kan gjenvinnes om og om igjen.

Batterier klassifiseres som farlig avfall og er skadelig for naturen, dyr og mennesker. Derfor er det svært viktig at batteriene håndteres og returneres på en trygg og riktig måte. Å minimere